Privacy Verklaring

Dutch Dental Academy (DDA) verwerkt privacygevoelige gegevens. De veiligheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom willen wij deze zorgvuldig verwerken en beveiligen.
Hierbij houden wij ons aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw gegevens worden door DDA beheerd en wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

In principe zullen we u eerst toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.
Wij zullen de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor opleidingsdoeleinden.

Welke gegevens verwerken we van u?

Wanneer u zich aanmeldt voor een training, coaching en of opleiding vragen wij u om verschillende persoonsgegevens. Zie het overzicht hieronder:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Betaalgegevens
 • Gevolgde opleidingen
 • Studieresultaten

Wanneer u jonger bent dan zestien mogen we pas gegevens van u verwerken als u toestemming hebt van ouders of vertegenwoordigers.

Waar slaan we uw gegevens op?

We slaan u gegevens op in onze cursus administratie

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens zijn beschikbaar binnen DDA. Om uw gegevens te verwerken en te registeren wanneer u zich voor een training, coaching en of opleiding heeft aangemeld. De gegevens
worden gebruikt zodat we u kunnen voorzien van onze diensten. Persoonsgegevens die we doorsturen aan derden, mogen alleen gebruikt worden om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Dat leggen wij ook vast in de samenwerkingsovereenkomsten die wij met derden aangaan.

Waarom gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken u gegevens om aan u de relevante training, coaching en of opleidings informatie te versturen, informatie omtrent aanbiedingen. Dit baseren we op de inschrijving. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als laatste gebruiken we uw gegevens ter bescherming van uw en onze belangen, bijvoorbeeld voor schadepreventie door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om veiligheidsredenen.

Bewaren en beveiligen van uw gegevens

 • We bewaren uw gegevens zolang u een actieve deelnemer bent, er een open geschil is of zolang als wij wettelijk verplicht zijn.
 • In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
 • De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Om uw gegevens te verzamelen zullen wij ons bij het bewaren van uw persoonsgegevens laten leiden door de wettelijks vereisten.
 • Kloppen u gegevens niet dan heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren. Zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Hoe lang bewaren we u gegevens

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve deelnemer bent, er een open geschil is of zo lang als wij wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn uw rechten

U kunt ons altijd vragen welke gegevens we van u bewaren en verwerken. Daarvoor neem u eenvoudig contact met ons op en wij mailen u een overzicht.

Recht op correctie:

Kloppen u gegevens niet? Dan kun u ons vragen om ze te corrigeren. Dat doen we graag, omdat we u dan beter van dienst kunnen zijn. Als u onvolledige gegevens wilt aanvullen, kan dat ook.

Recht op verwijdering:

We zien u natuurlijk niet graag gaan, maar u hebt altijd het recht om ons te vragen u gegevens te wissen. In principe doen we dit meteen, maar er kunnen uitzonderingen zijn omdat er nog lopende zaken zijn die afgehandeld moeten worden. Zoals bijvoorbeeld:

 • U hebt contact met ons over een lopende zaak. We kunnen u geen antwoord geven als we u gegevens gewist hebben
 • Er staat nog een opleiding open.
 • U bent vergeten u factuur (volledig) te betalen of u hebt een betalingsregeling met ons.
 • Er loopt een onderzoek of er misbruik van onze diensten is gemaakt
 • We moeten u gegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving

N.B. U moet er wel rekening mee houden dat u na verwijdering geen gebruik meer kunt maken van gemaakte afspraken met betrekking tot cursussen, opleidingen.     U kunt dan ook geen kopie certificaat, resultaten of al gevolgde opleidingen meer bij ons opvragen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kun u onze medewerkers altijd bereiken via Email en onze website. Wij beantwoorden u vragen graag.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per post
 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per (mobiele)telefoon

Gebruikmaking van Cookies

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze socialdiensten uw persoonsgegevens. U bent in de gelegenheid om de privacy instellingen bij deze social mediadiensten zelf in te richten. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie wordt verzonden, maar zonder cookies kan het zijn dat u (delen van de site) niet (optimaal) kunt bereiken.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verbinden u cookie ID alleen met persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Van belangrijke wijziging zullen wij u op de hoogte brengen. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd op de website beschikbaar.